Wadau wetu tunapenda kuwa tangazaikuwa blog yetu tunaibadilishajina kutoka Differentsourcestz to infosourcestz baada ya kuuziwa kwa mtu mwingine ambaye ameamua kubadilisha jina. Kuanzia leo Differentsourcestz itaitwa infosourcestz. Management yake itaendelea kama kawaida , nakila kitu kitakuwa kama mwanzo ila kutakuwa na marekebisho ya vitu vichache , na kuongezwa vitu ambavyo havikuwepo mwanzoni, nakufanya kuongeza nyongeza nyingi ambazo zitawafurahisha nyie wadau wetu wakuu, ambao nyie ndio mnafanya infosourcetz kuwepo. Napia haitakuwa dot wordpress tena bali itakuwa infosourcestz.com.