Mwaka jana mwezi wa tatu, Bwana Cgraig Lewis, 55.  Alikuwa anatarajia kufa kwa matatizo ya moyo, yaliosababishwa na kuwa na uwingi wa protein mwilini, ambapo hata hospital kuwa huko ugaibuni hazikuweza kuja na utatuzi wa tatizo lake.

Ndipo madaktari wawili kutoka Texas Heart Institute walipendekeza na ufumbuzi wa tatitizo lake, waliutoa moyo wake na kumwekea kifaa mfano wa pump ambacho kitamsaidia kusukuma damu mwilini mwake.

 

Kifaa hicho kwa mujibu wa madaktari na mashahidi waliopata kuzundumza na Bwana Craig Lewis, ni kwamba ukisikiliza kwa karibu au kwa kifaa cha kusikilizia mapigo ya moyo ulikuwa unasikia sauiti mfano wa pump ndogo…

Picha ya moyo mpya wa Bwana Craig Lewis

Picha ya X-ray Baada ya kufanikiwa kwa Operesheni. hapo chini.

Video ya jinsi maisha ya Bwana Craig Lewis yalivyoweza kunusuriwa na Madaktari hawa watata.

Photo source